opc_loader

Algemene Voorwaarden Klanten Spaarsysteem van Kappersvoordeelshop te Almere/Lelystad.


Deze voorwaarden zijn van toepassing op het spaarsysteem van Kappersvoordeelshop.

Door deelname aan deze actie gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden:

 • 1.   Alleen klanten die geregistreerd staan  in het klantensysteem van Kappersvoordeelshop kunnen bij Kappersvoordeelshop deelnemen aan het spaarsysteem en kunnen hierna digitale Spaarpunten sparen.
 • 2.   Spaarpunten worden slechts door klanten verdiend op het moment dat de betaling van het aangeschafte product volledig is afgerond.
 • 3.   Spaarpunten kunnen alleen gespaard worden door klanten waarbij de volledig contactgegevens digitaal staan geregistreerd bij Kappersvoordeelshop, anoniem sparen is niet mogelijk.
 • 4.  Kappersvoordeelshop behoudt zich het recht voor om het aantal Spaarpunten dat gespaard kan worden bij aanschaf van de geselecteerde producten tussentijds aan te passen.
 • 5.   Spaarpunten kunnen worden ingewisseld voor alle producten van Kappersvoordeelshop.
 • 6.   Kappersvoordeelshop behoudt zich het recht voor om het aantal Spaarpunten dat benodigd is bij inwisseling tussentijds aan te passen.
 • 7.   Bij annulering van een bestelling of het ruilen van artikelen vervallen de reeds daarbij gespaarde Spaarpunten.
 • 8.   Spaarpunten zijn niet geldig i.c.m. andere acties, tenzij anders aangegeven.
 • 9.   Spaarpunten zijn persoonsgebonden en gekoppeld aan één account en zijn maximaal 18 maanden geldig.
 • 10.   Spaarpunten zijn niet overdraagbaar.
 • 11.   Het combineren van Spaarpunten van verschillende klanten is niet mogelijk.
 • 12.   Spaarpunten zijn niet inwisselbaar voor (contant) geld, eventuele restitutie is niet mogelijk.
 • 13.   Kappersvoordeelshop behoudt zich het recht voor om de hoeveelheid gespaarde Spaarpunten te wijzigen die niet voldoen aan de voorwaarden of waarvan het vermoeden bestaat dat er sprake is van fraude, bedrog e/o misbruik.
 • 14.   Kappersvoordeelshop behoudt zich het recht voor om het inleveren c.q. het inwisselen van gespaarde Spaarpunten te weigeren indien de deelnemer niet heeft voldaan aan de voorwaarden of indien er het vermoeden bestaat dat er sprake is van fraude, bedrog e/o misbruik.
 • 15.   Kappersvoordeelshop behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden zonder opgaaf van redenen tussentijds geheel of gedeeltelijk te wijzigen e/o de actie te beëindigen.
 • 16.   Voor de gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet of in onvoldoende mate voorzien, beslist de directie van Kappersvoordeelshop.
 • 17.   Op deze algemene voorwaarden, alsmede eventueel daaruit voortvloeiden geschillen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.