opc_loader

Menu

Schrijf je nu in en ontvang onze nieuwsbrief

Toename van het gebruik van het kopen en het verkopen middels zogenaamde virtuele winkels op het Internet, noodzaakt ons extra aandacht te besteden aan een zorgvuldige omgangsmethode van de door u verstrekte persoonlijke gegevens (zoals adressen, telefoonnummers, e.d.)

De gegevens die u ons verstrekt zijn die gegevens die u éénmalig invult wanneer u een account op onze website aanmaakt. Wij zullen deze gegevens alleen gebruiken voor het tot stand laten komen van een overeenkomst. Onder deze overeenkomst verstaan wij het leveren van goederen onder de leverings- en betalingsvoorwaarden die in onze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen.

Wij geven u de zekerheid dat de door u verstrekte informatie alleen voor bovengenoemd doeleinde gebuikt zal worden. De informatie zal onder geen beding aan derden verstrekt worden.

Naast deze zekerheid kunt u te allen tijde uw gegevens bij ons opvragen en inzien door een verzoek te doen via de fax of e-mail. Uiterlijk 5 werkdagen na uw verzoek ontvangt u via de e-mail een overzicht van de bij ons geregistreerde gegevens. Indien er gegevens zijn die u wilt laten wijzigen, aanvullen of verwijderen kunt u ons dat direct melden. U kunt te allen tijde uw gegevens laten aanpassen in geval van verhuizing of dergelijke.


Gegevens die worden gebruikt voor registratie, worden dagelijks in een beveiligde omgeving verwerkt en in een beveiligde omgeving zeker gesteld. Tevens zullen deze nooit worden gebruikt voor reklame doeleinden en/of ter beschikking worden gesteld aan derden. Inzage in deze gegevens is ten alle tijde mogelijk door de eigenaar van deze gegevens.